Beroep van advocaat

Studie, eedaflegging & stage

Om het beroep van advocaat te mogen uitoefenen moet men een universitair diploma in de rechten behaald hebben en de eed afleggen voor het hof van beroep.

Elke beginnende advocaat dient een stageperiode van minstens 3 jaar te doorlopen bij een andere advocaat met een jarenlange beroepservaring. Tijdens deze stage moet de advocaat-stagair bijkomende lessen volgen, examen afleggen en het bekwaamheidsattest tot het uitoefenen van het beroep van advocaat behalen.

Na het afronden van de stage en een positief stageverslag wordt men definitief ingeschreven op het tableau.

Deontologie & Beroepsregels

De advocaat moet een strenge deontologie naleven. Wanneer hij inbreuken begaat tegen zijn beroepsregels kan hij hiervoor dan ook tuchtrechtelijk worden gesanctionneerd door zijn beroepsorde.

[Meer over de specifieke beroepsregels van de advocaat]