Aansprakelijkheidsrecht

Het aansprakelijkheidsrecht is vervlochten met bijna elk aspect van het professionele en het private leven.

Wanneer bewust of onbewust schade wordt berokkend, rijst in veel gevallen de vraag wie hiervoor aansprakelijk is en bij uitbreiding wie gehouden is de geleden schade te vergoeden.

Kan men u aansprakelijk stellen? Bent u gehouden om de schade te vergoeden? Wat moet u doen om geleden schade vergoed te zien? Op welke manier wordt schade het beste vastgesteld? Hoe wordt schade correct begroot …?

Onlosmakelijk verbonden met het aansprakelijkheidsrecht zal in veel gevallen ook de vraag opduiken naar de verzekering van eigen aansprakelijkheid of die van tegenpartij.

Ons kantoor geeft u antwoord op de vele vragen die u zich terzake stelt.

[Terug naar overzicht]