Werkwijze

Raadpleging

Gedurende een raadpleging krijgt u uitgebreid advies in uw zaak en wordt er in onderling overleg een strategie uitgestippeld.

Meestal is het aangewezen dat u persoonlijk langskomt op het kantoor om uw zaak te bespreken.

Neem gerust telefonisch contact of stuur een e-mail en er wordt in onderling overleg naar een geschikt moment gezocht.

In uitzonderlijke omstandigheden kan er ook worden geconsulteerd op een andere locatie.

Eerste Raad

Komt u voor het eerst op consultatie, dan kan u gebruik maken van het systeem van Eerste Raad.

U krijgt bij een Eerste Raad gedurende een half uur algemeen richtinggevend advies in uw zaak. U betaalt hiervoor 75 euro inclusief BTW.

Op basis van deze eerste raadpleging kan u beter evalueren of u uw dossier al dan niet verder wenst te laten behartigen door het kantoor.

Erelonen en kosten

Bij aanvang van elke zaak worden duidelijke afspraken gemaakt over de erelonen en kosten. Indien U dit wenst kunnen de gemaakte afspraken op schrift worden gesteld.

Er worden in elke zaak provisies gevraagd. U kunt te allen tijde een actuele stand van de uitstaande en de reeds betaalde erelonen- en kosten opvragen.

[Meer over erelonen en kosten]

Opvolging

Gedurende de hele periode dat uw dossier hangende is wordt u tussentijds op de hoogte gehouden van de te nemen en de reeds ondernomen stappen.

U kan natuurlijk ook steeds zelf contact opnemen wanneer u bijkomende vragen heeft met betrekking tot uw dossier.