Strafrecht & strafprocesrecht

Het strafrecht is een bijzondere tak van het recht met heel wat eigen kenmerken en geplogendheden. Het vergt ervaring en specialisatie om de eigenheid van de strafprocedure te beheersen.

In strafzaken is bijstand van een ervaren strafrechtadvocaat dan ook van groot belang. Wanneer u van bepaalde feiten wordt verdacht, vervolgd wordt of u zelf het slachtoffer van een misdrijf is, met een ervaren strafpleiter aan uw zijde zijn uw rechten beter beschermd.

Meester Nicholas De Mot is sinds jaar en dag een gepassioneerd en gedreven strafpleiter met ruime ervaring voor de verschillende strafrechtbanken, waaronder het Hof van Assisen. Strafdossiers maken de kernactiviteit uit van zijn kantoor.

U wordt verdacht, vervolgd of bent reeds veroordeeld

Wanneer u verdacht wordt van het plegen van een strafbaar feit kan dit grote gevolgen hebben voor u en uw omgeving. In het kader van een strafrechtelijk onderzoek is het mogelijk dat u wordt geconfronteerd met huiszoeking, telefoontap, u kunt zelfs van uw vrijheid worden beroofd.

Ons kantoor adviseert u zowel tijdens het vooronderzoek als tijdens de procedure voor de strafrechter of een jury en ziet er op toe dat uw rechten van verdediging strikt gerespecteerd worden.

Ook na een eventuele veroordeling kunnen wij u belangrijke raad en bijstand geven.

U bent slachtoffer van een misdrijf

Als benadeelde of burgelijke partij heeft u rechten. Van bij het neerleggen van de strafklacht, het verhoor, de burgelijke partijstelling en de regeling van de rechtspleging tot de procedure voor de strafrechter en de afhandeling van de burgelijke belangen, …

Ons kantoor adviseert en vertegenwoordigt u. Wij staan u bij en zorgen ervoor dat uw stem gehoord wordt.

Indien een zaak geseponeerd wordt en u als schadelijder de schade vergoed wenst te zien, bespreken wij met u welke stappen u alsnog kan ondernemen.

[Terug naar overzicht]