Verkeersrecht

Wanneer u vervolgd wordt voor een snelheidsovertreding, alcohol-intoxicatie of dronkenschap, onopzettelijke slagen en verwondingen, vluchtmisdrijf of een andere inbreuk op de verkeersreglementering, neemt het kantoor uw strafrechtelijke verdediging voor de politie- of correctionele rechtbank op zich.

Daarnaast volgen wij ook het burgerrechtelijke luik van de zaak voor u op. Denk maar aan standpuntinname bij de beoordeling van aansprakelijkheid en de begroting van de schadevergoeding van de slachtoffers. Recuperatie van schade enerzijds, betwisting van schadeaanspraken van de tegenpartij anderzijds.

Ook bij regres of terugvordering van de verzekeraar ten aanzien van een verzekerde zal de tussenkomst van de terzake ervaren advocaat in veel gevallen een meerwaarde betekenen.

In verkeerszaken kunnen wij voor u nagaan of uw verzekering de kosten en erelonen van de procedure & advocaat moet dragen in het kader van uw B.A.-verzekering/polis rechtsbijstand (autoverzekering).

[Terug naar overzicht]