(Lichamelijke)schadedossiers

U bent schadelijder

Wanneer U materiële of lichamelijke schade heeft geleden en U wenst als slachtoffer een vordering tot schadevergoeding in te stellen, kan bijstand en advies van een ervaren advocaat erg nuttig zijn.

Bij schadedossiers komt vaak meer kijken dan U misschien op het eerste zicht zou vermoeden.

Meestal zijn naast de schadeverwekkende partij(en) rechtstreeks of onrechtstreeks ook verzekeraars, mutualiteiten, uw werkgever, waarborgfondsen, … betrokken partij. Het is van belang dat de juiste partijen en instanties worden aangesproken, zodat uw belangen worden gevrijwaard. Ons kantoor kan u hierbij adviseren en vertegenwoordigen.

Het correct begroten van de (lichamelijke) schade op basis van rapporten van deskundigen, vergt een gedegen kennis van deze rechtspraktijk. Ons kantoor kan u deze ervaring bieden.

Een schadebegroting die wordt opgesteld met kennis van zaken zal u in elk geval heel wat extra kopzorgen besparen.

U wordt aansprakelijk gesteld voor een schadegeval

Wanneer men tegen u of uw onderneming een vordering tot schadevergoeding instelt of dreigt in te stellen, heeft u er alle baat bij een ervaren advocaat te consulteren betreffende uw aansprakelijkheid in het geding.

[meer over aansprakelijkheid]

Tussenkomst van een verzekeraar

In veel gevallen zal u over een rechtsbijstandsverzekering beschikken die dient tussen te komen in de gerechtskosten en advocatenkosten.

Heeft u een familiale verzekering/ verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, verzekering uitbating of een autoverzekering? Mogelijks draagt deze verzekeraar geheel of gedeeltelijk de verschuldigde schadevergoeding.

[Terug naar overzicht]